Být členem ČKBS

benner CKBS

 

1.
Součástí členství v klubu je také členství v HK ČR.

2.
Partnerské programy či slevy pro členy na akce pořádané pod záštitou ĆKBS, nesou členům finanční výhody

3.
Velmi vstřícné členské příspěvky, které jsou pro všechny členy bez rozdílu velikosti a rozsahu shodné.

4.
ČKBS poskytuje informační servis (informace odborné i z oblasti práva, účetnictví, daní….), konzultace a hotline o skutečnostech, které jsou dobré pro řízení firmy.

5.
Setkávání, navazování spolupráce s profesními partnery i zákazníky, kontakty a spolupráce se členy klubu usnadňují dodávky služeb zákazníkům.

6.
Možnosti obchodní spolupráce s lidmi, které znám. Také kontakty v jiných zemích (PL, SK, ).

7.
Možnost podílet se na tvorbě legislativy, profesních kvalifikací a vzdělávání v oboru důležité pro obor prostřednictvím ČKBS – účast na připomínkových řízeních k zákonům

8.
Podpora v administrativní činnosti zakázky (šablony dokumentů, doporučené postupy, konzultace) prostřednictvím samostatného postu tajemníka

9.
Spolupráce při rozsáhlých zakázkách či projekční činnosti

10.
Nezávislé testy komponent a systémů včetně vlastních manuálů a školení