Stanovy klubu

Stanovy klubu

Český klub bezpečnostních služeb, o.s. se zřizuje a ustanovuje v souladu se zákonem číslo 83/90 Sb. o sdružování občanů a v souladu s § 6 tohoto zákona podléhá registraci na úseku sdružování Ministerstva vnitra České republiky. V souladu s § 2 odst. 3