ČSN 76 1702 – Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Fyzická ostraha – Požadavky

Vzniklá norma ČSN 76 1702 „Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Fyzická ostraha – Požadavky „

Tato norma stanovuje požadavky na soukromé bezpečnostní služby v oblasti fyzické ostrahy.

Tuto normu mohou používat všechny organizace nebo jejich části poskytující bezpečnostní služby fyzické ostrahy bez ohledu na velikost organizace, a také zadavatelé zakázek a výběrových řízení. Tuto normu může používat jakýkoli zadavatel a/nebo poskytovatel fyzické ostrahy, který má zájem

  • a) vytvořit, zavést, udržovat a zlepšovat poskytování fyzické ostrahy podle této normy
  • b) zajistit shodu s požadavky této normy
  • c) prokázat takovou shodu ostatním
  • d) usilovat o certifikaci poskytovaných služeb třetí stranou
  • e) vyhlašovat, resp. deklarovat shodu poskytovaných služeb s touto normou a požádat o potvrzení tohoto prohlášení třetí stranou.                 K ověření shody poskytované služby s touto normou může být použito prvních, druhých i třetích stran (organizací).

Členy, kteří mají zájem o zaslání normy, prosíme o kontakt tajemníka ČKBS.

Ing. Klára Fenstererová

mail: tajemnik@ckbs.cz

tel:  773 551 077.