Osvědčení o autorizaci

Český klub bezpečnostních služeb z.s. získal jako jediné společenstvo osvědčení o kvalifikované autorizaci v oboru ostraha majetku a osob na následucící 3 roky.

Získání této autorizace nám jako autorizovanému živnostenskému společenstvu (AS) přináší následující výhody:

 • AS může navenek po dobu platnosti autorizace vystupovat a prezentovat se jako AS (včetně loga AS HK ČR).
 • AS v rámci struktur HK ČR by měl být pro danou oblast preferován a nesmí být opomíjen proti jiným neautorizovaným subjektům daného oboru.
 • AS může v oblasti vzdělávání udělovat doporučení či vyjádření ke vzdělávacím cílům a kvalifikaci souvisejícími s oborem autorizace.
 • AS může navrhovat kvalifikační podmínky a předpoklady pro vstup do podnikání ve svém oboru.
 • AS může navrhovat standardy hodnocení kvality v oboru, kvalifikační předpoklady a další odborné standardy pro výběrová řízení, stanovovat doporučené výše spravedlivé odměny za poskytovaná plnění v oboru podle jeho jednotlivých oblastí apod.
 • AS může navrhovat podmínky, za kterých může být prováděna rekvalifikace v oboru, pokud je tato realizována, či jiné kvalifikační standardy a předpoklady, vydávat instruktážní materiály či vzorové dokumenty, případně dokumenty normativní povahy a zveřejňovat je.
 • AS má právo na automatickou záštitu HK ČR při pořádání odborných konferencí.
 • AS je oprávněna vystupovat jako oficiální mluvčí příslušného oboru.
 • Subjekty nezačleněné do HK ČR bude AS o své činnosti informovat pouze tehdy, pokud se o jejich existenci dozví a pokud o to nezačleněný reprezentativní subjekt projeví zájem. AS může využívat informačního systému HK ČR.
 • AS je jako AS zveřejněn na webových stránkách HK ČR a má možnost se jako AS prezentovat v periodicích HK ČR.
 • AS má právo navrhovat prezidentovi HK ČR kandidáta na udílení cen z autorizovaného oboru (ve smyslu udílení ocenění HK ČR) za výjimečný přínos autorizovanému oboru.
 • AS má právo mít svého zástupce v příslušné oborové pracovní skupině či sekci, pokud je zřízena.