Setkání SBS

Více »

Informační brožura informující čtenáře o výhodách elektronického zabezpečení nemovitosti a připojení na DPPC/PCO. Více »

 

Osvědčení o autorizaci

Český klub bezpečnostních služeb z.s. získal jako jediné společenstvo osvědčení o kvalifikované autorizaci v oboru ostraha majetku a osob na následucící 3 roky. Získání této autorizace nám jako autorizovanému živnostenskému společenstvu (AS) přináší následující výhody: AS může navenek po dobu

Prezidium klubu

Kontakty na členy prezidia

XXV. Členská schůze ČKBS z.s.

Dne 8.11.2018 se v příjemném prostředí hotelu Chvalská Tvrz v Praze 9 konala již XXV. Členská schůze. Jednalo se tentokrát o schůzi volební, tedy byli zvoleni členové prezidia, Kontrolní a Rozhodčí komise na další 4 roky. Zároveň došlo k posílení

XXX.Sněm HK ČR

Dne 16.5.2018 proběhl již XXX. Sněm Hospodářské komory České republiky. Uskutečnil se v Ostravě v Clarion Congress hotelu. Český klub bezpečnostních služeb reprezentovali prezident klubu Mgr. Rambousek a viceprezident klubu paní Pohanková. zdroj foto: Úřad Hospodářské komory ČR  

Intersec Dubai

Ve dnech 20. – 22. ledna 2018 jsem se zúčastnili mezinárodního veletrhu Intersec Dubai. Českou republiku zde reprezentovalo 12 českých společností, 2 asociace a 1 univerzita. Ve spolupráci s asociací Asociace Grémium Alarm jsme prezentovali mezinárodním účastníkům české firmy bezpečnostního

„Správná“ cena ostrahy 2018

Stejně jako vloni jsem pro Vás v souvislosti se změnou výše minimální mzdy od 1.1.2018 připravili výpočet ceny za fyzickou ostrahu, která tuto změnu odráží. Letáky v písemné podobě jsou k dispozici v sídle klubu, v elektronické podobě ke stažení (zde)