Pracovní skupina PCO

icoČKBS podporuje odborné činnosti, které pozitivně přispívají k rozvoji bezpečnostního průmyslu. Za tímto účelem vznikla PRACOVNÍ SKUPINA PCO.

Jejími hlavními úkoly je informování členů o existenci a požadavcích evropské normy pro PCO, připomínkování DK Pracovník dohledového centra a DK Pracovník ZJ PCO.

Důležité je také navazování kontaktů s odborníky, ev. pracovními sekcemi jiných profesních sdružení.

Přejít na: