O pracovní skupině

Personální obsazení

Vedoucí skupiny:

Pavel Tač, NAM system a.s.

Členové:

Ing. Jiří Máša, RADOM s.r.o.

Mgr. Vladimír Rambousek, b.i.g. FM service s.r.o.

Michal Matoušek, OLMAN s.r.o.

Ing. Jiří Král, A-ROYAL Service s.r.o.

Ing. Jiřina Franková, SABS s.r.o.


Pravidla práce

–    Pracovní skupina PCO při ČKBS je sdružením členů ČKBS, kteří mají zájem pracovat dobrovolně a zdarma pro ostatní členy klubu
–    Pracovní skupina PCO se zabývá především tématy týkající se oblasti provozování a technologií PCO
–    Nový člen pracovní skupiny musí být schválen většinou současných členů skupiny
–    Pracovní skupina PCO se bude obvykle scházet 1x za 2 měsíce
–    Člen pracovní skupiny souhlasí s prací pro skupinu v rozsahu 10 pracovních hodin, v tom je zahrnut čas přípravy a účasti na poradě pracovní skupiny
–    Člen pracovní skupiny může být vyloučen ze skupiny při časté neúčasti na poradách (více jak 3x za sebou)