Náplň práce

Program práce skupiny

–    Marketingová podpora členům klubu u koncových zákazníků PCO
–    Podpora odvětví PCO u státní správy
–    Zvyšování technické úrovně členské základny v oblasti technologií PCO a zavedení minimálních standardů pro provoz PCO
–    Průběžné připomínkování nové legislativy v oblasti PCO
–    Průběžné připomínkování norem v oblasti PCO
–    Vytvoření platformy pro spolupráci PCO v oblasti zásahů
–    Definice požadavků PCO a jednání s poskytovateli telekomunikačních služeb k zajištění kvality a dostupnosti telekomunikačních služeb pro produkty PCO
–    Zavedení norem SIA DC05 a DC09 (a dalších dle potřeby) do české legislativy a propagace těchto standardů