Aktuality

Připomínkování norem ČSN EN 50518-1, 50518-2, 50518-3

Připomínkování profesních (dílčích) kvalifikací

Zejména kvalifikace pracovníků výjezdové skupiny. Poslední verze připomínkovaného návrhu HS-DK Pracovník výjezdové skupiny zde.

Soutěž pro zásahové jednotky

Pro podporu kvality v oblasti služeb, vznikla v rámci pracovní skupiny PCO myšlenka uspořádat soutěž pro zásahové jednotky bezpečnostních služeb. Soutěž byla naplánována na den 18.10.2012, kdy pořadatelem bude ČKBS a organizace soutěže se ujala společnost SCSA Security s.r.o.

Změna normy

Pracovní skupina podala pod hlavičkou ČKBS o.s. návrh, aby se norma SIA DC-05 stala ČSN.

Školení pro techniky PCO

V rámci snahy o zvyšování kvalifikace pracovníků PCO a montážních firem, iniciovala pracovní skupina spolupráci s Technickou fakultou ČZU a 25.-26.9.2012 proběhlo v  Laboratoři výpočetních aplikací Technické fakulty ČZU 1. Školení pro techniky PCO zaměřené na problematiku počítačové komunikace prostřednictvím přenosového protokolu TCP/IP. S ohledem k velkému zájmu o účast i vynikajím zpětným ohlasům, se rozhodně nezůstane u jedné akce ale již se plánují nové i návazné kurzy.

Základní kontrolní úkony při revizi EZS

Pracovní skupina PCO zveřejňuje svůj první dokument pro podporu servisních techniků a klientů: „Základní kontrolní úkony při revizi EZS“, nebo-li co má revize obsahovat a co se při revizi má zkontrolovat. Dokument ke stažení zde