Prezidium klubu

Kontakty na členy prezidia

Prezident:

Mgr. Vladimír Rambousek
e-mail: rambousek@ckbs.cz

Viceprezident:

Miroslava Pohanková
e-mail: pohankova@ckbs.cz

Členové prezidia:

Michal Danišovič ml.
e-mail: danisovic@ckbs.cz

Ing. Libor Schwarz
e-mail: schwarz@ckbs.cz

Michal Matoušek
e-mail: matousek@ckbs.cz

Ing. Jiří Král
e-mail: kral.j@a-royal.cz

Mgr. et Bc. Kamila Muziková
e-mail: kamila.muzikova@inpos.cz

Kontrolní  komise:

Mgr. Jan Křivanec

Miroslav Šamko

Zdeněk Kučera

Rozhodčí komise:

Jiřina Trmalová

Petr Kotas

Petr Brázdil