Společné setkání_Ostrava

Společné setkání zástupců bezpečnostních firem se konalo dne 30.5.2019, tentokrát v Ostravě. Jeho cílem bylo seznámení s aktuálním stavem na trhu bezpečnostních služeb, zejména pak s vývojem legislativy ve vztahu k bezpečnostním službám. Setkání navštívil i plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D. MBA, ředitel Ředitelství služby pořádkové policie, Policejní prezidium ČR, který ve svém vystoupení zdůraznil potřebnost spolupráce SBS a PČR zejména při ochraně měkkých cílů.
Všem zúčastněným bychom rádi poděkovali za účast a budeme se těšit na další spolupráci.