Spolu za lepší podmínky podnikání BS

Dne 21.3.2019 se v návaznosti na úspěšná setkání zástupců firem komerční bezpečnosti v Praze uskutečnilo obdobné setkání v Olomouci. Jeho cílem bylo seznámení s aktuálním stavem na trhu bezpečnostních služeb, s vývojem legislativy ve vztahu k bezpečnostním službám nebo seznámení s novými možnostmi v rámci videoverifikace poplachů. Všem, kteří se tohoto setkání uskutečnili děkujeme za účast a budeme se těšit na další obdobné akce, při kterých se společně setkáme.