VZNIK SEKCE KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI HK ČR

Představenstvo Hospodářské komory ČR schválilo vznik Sekce komerční bezpečnosti Hospodářské komory České republiky.

Sekce se při výkonu své činnosti zaměří na záležitosti, jež vyplývají ze zájmů a potřeb členů HK ČR v oblasti soukromých bezpečnostních služeb. Bude to především právní úprava oboru, zvyšování profesionality poskytovaných služeb, vzdělávání v oboru i aktivní působení  na zlepšení vztahu občanské veřejnosti k oboru soukromých bezpečnostních služeb.

Tuto činnost již po dobu tří let zčásti zajišťovala Rada soukromých bezpečnostních služeb HK ČR, kterou tehdy vytvořilo šest začleněných živnostenských společenstev HK ČR. Vzniklá Sekce komerční bezpečnosti HK ČR je povýšením této činnosti do oficiální podoby v souladu se Statutem HK ČR.

Sekce komerční bezpečnosti je poradním, iniciativním, koncepčním a koordinačním orgánem Představenstva HK ČR pro podnikatelskou činnost v oblastní komerční bezpečnosti. V souladu s tímto posláním předkládá sekce představenstvu hospodářské komory návrhy usnesení, návrhy na řešení aktuálních problémů, stanoviska a informace související s působností sekce. Sekce není právním subjektem.