XXIII. Členská schůze ČKBS

XXIII. Členská schůze Českého klubu bezpečnostních služeb se uskutečnilo 4. listopadu 2016 v sídle ČKBS v Praze. Členská schůze schválila zprávy o činnosti a hospodaření ČKBS za uplynulé volební období, zprávy Rozhodčí komise a Kontrolní komise. Schválila také návrh plánu činnosti a rozpočtu na období 2016/2017.

Součástí programu bylo i vystoupení pozvaných hostů.

Po skončení oficiální části si účastníci mohli v přátelské atmosféře vychutnat oběd formou grilování a neformálně pohovořit o problematice bezpečnostních služeb.

Chtěli bychom vyjádřit poděkování členům ČKBS za účast na Členské schůzi a aktivní podíl na dění v klubu.