XXIV. Členská schůze ČKBS

Dne 3.11.2017 proběhla v prostorech hotelu Čertousy v Praze – Horních Počernicích již XXIV. Členská schůze ČKBS.  Na schůzi byla projednána a schválena Zprávu o činnosti ČKBS za období od poslední Členské schůze, Zpráva o hospodaření, Zpráva kontrolní a rozhodčí komise, Plán práce ČKBS na rok 2018 a doplnění (kooptace) Ing. Jiřího Krále ze společnosti A-ROYAL Service s.r.o. do prezídia ČKBS.

Chtěli bychom vyjádřit poděkování členům ČKBS za účast na Členské schůzi a aktivní podíl na dění v klubu.

Součástí schůze byly i přednášky na zajímavá témata spojená s  GDPR,  kamerovými systémy a sociálními sítěmi. Zároveň byl představen leták „Cena za fyzickou ostrahu v roce 2018“, který vznikl v návaznosti na časté dotazy na stanovení „správné“ ceny za ostrahu a představen projekt Prověřené dohledové centrum.

Letáky v tištěné podobě jsou k dispozici v sídle klubu.