ZÁKONY A NORMY

Grafika1

Důležité legislativní změny, plné znění zákonů a vyhlášek, které se týkají našich členů.

  1. Návrh zákona o SBS,(projednávání bylo přerušeno). Návrh zákona SBS
  2. Zákon 455/1991 Sb.o živnostenském podnikání (zakon-o-zivn-podnikani.pdf)
  3. Vyhláška ze dne 8.ledna 2009 o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva (vyhl-08012009-rozsah-a-obsah-soukr-detektiva.pdf)
  4. Zákon 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zakon-overovani-dalsiho-vzd.pdf)
  5. Návrh zdravotní vyhlášky (98-mz-nvzdrav-zpusobilost.zip)
  6. Rozhodnutí Mv ČR o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů o udělení AUTORIZACE HK ČR pro DK strážný a detektiv koncipient
  7. Podmínky udělení živnosti v oboru bezpečnostních, detektivních a technických služeb dle novely ŽZ. Viz příloha sbírky zákonů. (podminky.pdf, vyhlaska-o-obsahu.pdf)
  8. Návrh normy Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Fyzická ostraha – Požadavky – ke stažení zde