ZKOUŠKY A KURZY

web zkoušky obr.

Zkoušky

Kurzy

 Charakteristika kurzu ke zkoušce kurz strážný“
Charakteristika zkoušky  Charakteristika kurzu
Organizace zkoušek odborné způsobilosti zpravi-dla v bezprostředně následujícím pracovním dni jsou v místě kde se konalo školeni. Zkoušky jsou vykonávány v souladu s platnými právními před-pisy a úspěšný uchazeč obdrží osvědčení „certifikát strážný, kterým dokládá odbornou způsobilost.

Přípravné školení je poskytováno v rozsahu 4 vyučovacích hodin (je prováděno v jednom dni). Absolvent získá znalosti potřebné k úspěšnému zvládnutí písemné a ústní části zkoušky odborné způsobilosti pro PK “strážný”. Školení je zakončeno ověřením znalostí formou náhodně sestavené verze písemného testu. Dosavadní praxe ukazuje, že absolventi přípravného školení zvládají zkoušku odborné způsobilosti s lepšími výsledky než ostatní uchazeči. V případě většího počtu uchazečů lze vzdělávací program upravit na míru, podle přání.