Nový hodnotící standard

Nový hodnotící standard pro profesní kvalifikaci strážný


Dne 23. 10. 2012 (č. 1)  a dne 15. 1. 2013 (č. 2) byly schváleny nové hodnotící standardy pro profesní kvalifikaci strážný.

Dne 24. 1. 2013 byl na stránky NSK (http://narodni-kvalifikace.cz) vložen nejnovější hodnotící standard pro profesní kvalifikaci strážný (č. 2)  a od tohoto data je také účinný.

Ministerstvo Vnitra Doporučuje řídit se podle něj (č. 2) a ne podle hodnotícího standardu, který je na NSK zveřejněn také (č. 1).

Ministerstvo Vnitra upozorňuje, že novým hodnotícím standardem se neměnily soubory otázek pro písemnou část zkoušky ani soubory typových situací pro praktickou a ústní část zkoušky.

Nejnovější hodnotící standard