COVID-19

DŮLEŽITÉ ODKAZY

10 KROKŮ PRO SAMOTESTOVÁNÍ – Průvodce testováním ve firmách prostřednictvím samotestování a úhrady z veřejného zdravotního pojištění – aktualizace 25.3.2021

Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku, a podmínky pro udělení výjimky

M E T O D I C K É    S D Ě L E N Í  Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie – leták ke stažení zde

Testování zaměstnanců – FAQ

Aktuální informace pro podnikatele k dopadům COVID-19

Informace o testování zaměstnanců včetně FAQ od HK ČR – jak zajistit testování ve firmách, termíny testování, jaké testy lze využít a jaký je mezi nimi rozdíl, jak zlikvidovat použité testy, jak řešit konflikty se zaměstnanci při testování a mnoho dalšího k této problematice

Možnost objednávání antigenních testů pomocí kontaktních formulářů HK ČR

Jednoduchý informační leták s návodem, jak si vybrat správný respirátor, připravil pro spotřebitele Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) – Mám správný respirátor

Aktuální epidemiologické informace ke COVID-19 i rady pro podnikatele na stránkách magistrátu Hl. města Prahy a Hygienické stanice Hl. města Prahy

Covid dotační programy pro firmy a OSVČ

FORMULÁŘE

Pohyb mezi okresy – FAQ a formuláře

Vzory dokumentů, které mohou sloužit jako výkaz dokumentů z jednotlivých ministerstev:
prezenční listinu pro předání testů zaměstnancům
čestné prohlášení zaměstnance o použití testu a výsledek
čestné prohlášení pro smluvní partnery o samotestování

STALO SE

Povinnost zajistit testování zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci, která je mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví z 1. března 20215. března 202115. března 2021 a naposledy z 22. března 2021 uložena zaměstnavateli, už platí. Blíží se termín pro zaměstnavatele s 10 a více zaměstnanci, kteří musí zajistit testování zaměstnanců tak, aby počínaje 26. březnem nevstoupil na pracoviště netestovaný zaměstnanec, a nově byla stejná povinnost počínaje 6. dubnem uložena podnikům s alespoň 1 zaměstnancem, a také OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost.  Zaměstnavatel nemůže zaměstnance nutit, aby si test obstarali sami.

Aktuálně probíhající kontroly na dodržování anticovid opatření a testování zaměstnanců:
– zatím u velkých zaměstnavatelů s tím, že je údajně pokyn zkontrolovat každou firmu, kterou na místě naleznou, tedy i SBS
Zaměření: 
•        Zda probíhá testování nebo je v plánu (dle kategorie)
•        Používání dezinfekce, antibakteriální mýdla, případně gely (zda je zaměstnanci mají vydané, zda k nim mají přístup atd.)
•        Protokoly o předání respirátorů ( pozn. všichni zaměstnanci respirátor měli na sobě, ale chtějí jasnou dokumentaci)
•        Protokoly o proškolení o správném používání respirátorů a roušek (dle vyjádření je respirátor považován nyní za standardní OOPP a proto přesně dle ZP je nutné výdej evidovat + školit  zaměstnance v použití etc.)
•        Ostatní protokoly o dodržování vládních nařízeních, rozestupů a podobně
•        Protokoly o prokazatelném seznámení zaměstnanců o dodržování pravidelných bezpečnostních přestávek při nošení respirátoru (bezpečnostní přestávky dle § 39, NV 361/2007)