Pokud Vás zajímá činnost ČKBS a přestože nejste subjekt podnikající v oboru komerční bezpečnosti chcete podporovat naše aktivity a využívat výhod propojení sil, staňte se naším partnerem.
 
Výhody partnerství s ČKBS
  • Získání kontaktů členské sítě ČKBS a možnost navázání obchodních aktivit se členy ČKBS
  • Přístup k pravidelným informacím z dění v klubu prostřednictvím newsletteru, e-mailu.
  • Možnost účasti a prezentace na jednáních ČKBS
  • Možnost propagace v rámci aktivit ČKBS včetně propagace na klubových webových stránkách a materiálech
  • Možnost se prezentovat za zvýhodněných podmínek na seminářích, konferencích a veletrzích
  • Možnost spolupodílet se na činnosti ČKBS
Partnerem klubu se může stát každý subjekt, jestliže splňuje podmínky partnerství, tedy ztotožňuje se s posláním a stanovami ČKBS, má zájem spolupracovat se členy, má zaplacený partnerský poplatek a byl schválen jako partner prezidiem ČKBS.
V případě zájmu o partnerství nás kontaktujte na e-mailu: pohankova@ckbs.cz