NOVÝ PROJEKT NAŠE ČLENY SPOJUJE

Na konci července byl do ostrého provozu spuštěn projekt ČKBS Connect, který má za cíl propojovat členy ČKBS, kteří poskytují služby zásahových jednotek pro zajištění výjezdů pro pulty centralizované ochrany (dohledová centra)  Účastníci projektu snadno v aplikaci vyhledají vhodné partnery pro spolupráci.

Pravidla účasti v projektu naleznete zde, pro přihlášení do projektu použijte tento odkaz.

OCENĚNÍ DVOU OSOBNOSTÍ ČKBS Copy

V předvečer 35. sněmu HK ČR dne 30. května 2023, získaly jako výraz uznání za aktivní podporu podnikání dvě osobnosti našeho profesního sdružení:

Zlatou Merkurovu medaili převzal pan Mgr. Vladimír Rambousek, prezident ČKBS, za mimořádné zásluhy o rozvoj podnikání v oboru soukromých bezpečnostních služeb z rukou Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., prezidenta Hospodářské komory ČR.

Stříbrnou Merkurovu medaili  získal pan Mgr. Vlastimil Král, člen ČKBS, za dlouholetou aktivní snahu o zlepšování kultury a kvality podnikání v oboru bezpečnostních služeb. Ocenění převzal jeho syn, Ing. Jiří Král z rukou Ing. Tomáše Prouzy MBA, viceprezidenta Hospodářské komory ČR.

 

OCENĚNÍ DVOU OSOBNOSTÍ ČKBS

V předvečer 35. sněmu HK ČR dne 30. května 2023, získaly jako výraz uznání za aktivní podporu podnikání dvě osobnosti našeho profesního sdružení:

Zlatou Merkurovu medaili převzal pan Mgr. Vladimír Rambousek, prezident ČKBS, za mimořádné zásluhy o rozvoj podnikání v oboru soukromých bezpečnostních služeb z rukou Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., prezidenta Hospodářské komory ČR.

Stříbrnou Merkurovu medaili  získal pan Mgr. Vlastimil Král, člen ČKBS, za dlouholetou aktivní snahu o zlepšování kultury a kvality podnikání v oboru bezpečnostních služeb. Ocenění převzal jeho syn, Ing. Jiří Král z rukou Ing. Tomáše Prouzy MBA, viceprezidenta Hospodářské komory ČR.

 

ČKBS NA VELETRZÍCH IDET, PYROS, ISET 2023

Opět můžeme konstatovat: „Byli jsme u toho“.

Díky spolupráci s naším kolektivním členem Asociací Grémium Alarm AGA, jsme se aktivně zúčastnili jedné z nejvýznamnějších veletržních akcí konaných na našem území, veletrhu IDET, PYROS a ISET, který se konal na Brněnském výstavišti ve dnech 24.– 26.5.2023.

Veletrh se zaměřuje na prezentaci požární a bezpečnostní techniky a služeb a proto kdo ze členů využil možnost bezplatné prezentace na společném stánku s AGA formou letáčků nebo krátkého promo videa, rozhodně pro svou propagaci dobře udělal. Protože kde jinde o sobě dát vědět, že?

Děkujeme BVV i AGA za spolupráci. Členům, kteří využili tuto formu propagace, přejeme úspěch získaných kontaktů.

Při příležitosti konání veletrhu jsme uspořádali v Brně také výjezdní zasedání prezidia, kterého se osobně zúčastnili, a jsme tomu velmi rádi, také někteří členové z Moravy. Děkujeme naší členské firmě OLMAN spol. s r.o., konkrétně panu Michalu Matouškovi MBA za zajištění skvělých prostor pro jednání prezidia v Quality Hotel Exhibition Centre, Brno.

Výjezdní zasedání prezidia do různých krajů chceme realizovat častěji. Setkávat se osobně s našimi členy osobně u jednacího stolu a společně diskutovat nad konkrétními tématy a lépe tak propojovat dění v klubu s jejich reálnými podnikatelskými potřebami. Těšíme se na tuto novou výzvu.

 

Česká bezpečnost v zahraničí opět zaujala

Formou národní expozice prezentovalo 17.-19.1.2023 své produkty a služby na 24. ročníku mezinárodního veletrhu INTERSEC na výstavišti World Trade Center v Dubaji, celkem 7 členských firem Českého klubu bezpečnostních služeb a kolektivního člena Asociace Grémium Alarm.

Především opět díky programové podpoře exportu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se mohl český security byznys prezentovat mezi tisícovkou dalších vystavovatelů z celého světa na této prestižní akci a již popáté ukázat, že se ctí obstojí i vedle silné zahraniční konkurence.

Pokud se podaří zařadit veletrh do plánu oficiálních účastí i v nadcházejících letech, rádi zahrneme do týmu vystavovatelů i další členské firmy, které také mají ve světě co nabídnout. Navíc, jak se ukazuje, zdaleka se nemusí vždy jednat o nabídku produktů a technologií. Zájem je také o poskytovatele služeb, ale těch se prozatím každoročně účastní jen velmi málo.

 

XXIX. ČLENSKÁ SCHŮZE ČKBS – 30.11.2022 – v hlavním sále CHVALSKÉHO ZÁMKU

  1. členská schůze členů našeho profesního sdružení se uskutečnila 30.11.2022 v hlavním sále CHVALSKÉHO ZÁMKU

Členská schůze schválila mj. Zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření  za rok 2022 i Plán činnosti na rok 2023. Všem děkujeme za účast, pozitivní reakce na aktivity klubu, aktivní vstupy do diskuse, hostům poděkování za podporu .

Samostatné velké díky patří všem, kteří nezištně klubu po celý rok věnovali svůj čas, energii a potenciál.

Pozvánka na XXIX. členskou schůzi ČKBS

Informace o termínu konání a návrh programu XXIX. členské schůze ČKBS z.s.

Vážení členové a partneři ČKBS,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že XXIX. členská schůze Českého klubu bezpečnostních služeb z.s. se bude konat ve středu 30.11.2022 v prostorách Chvalského zámku v Praze – Horních Počernicích.

V příloze naleznete návrh programu členské schůze, který se i letos budeme snažit obohatit o příspěvky zajímavých hostů o aktualitách v našem oboru, jen je tentokrát vetkneme co nejpraktičtěji mezi jednotlivé body programu členské schůze, tedy bez rozdělení na pracovní a přednáškovou část schůze, jak bylo v minulosti zvykem.

Pozvánka_program_2022

Konference „Je a bude bezpečno?“

Dne 04.10.2022 proběhla konference „Je a bude bezpečno?“,  v prostorách Vysoké školy CEVRO Institut.

Konference se konala pod záštitou Ing. Jaroslava Salivara – člena správní rady VSCI a ředitele Centra bezpečnostních studií CEVRO Institut a dále Ing. Zdeňka Nytry – senátora Parlamentu ČR a předsedy senátorského klubu ODS.

Odborný recenzovaný časopis BEZPEČNOST A VĚDA

ČKBS překračuje další ze svých milníků. Můžete se těšit na historicky první vydání odborného recenzovaného časopisu BEZPEČNOST A VĚDA, které vychází na přelomu června / července 2022.

Obsah časopisu je rozdělen na 3 hlavní tematické okruhy: detektivní; bezpečnostní a vědeckou část. Celkem je pro vás připraveno 50 stran zajímavých informací, novinek, případů z bezpečnostní oblasti, příběhů s kriminálním pozadím, aktuální případy z praxe (detektiv, security), zajímavé zahraniční případy útoku aktivního střelce, vědecko-technologické informace a novinky, atd.

Uvítáme vaši zpětnou vazbu, jak se vám časopis líbí, a které články byste si rádi přečetli.

redakční tým ČKBS