Konference „Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti – aktuální stav a výhled do budoucna“

Český klub bezpečnostních služeb z.s. si Vás tímto dovoluje pozvat na doprovodný program veletrhu ISET-IDOS-PYROS 2021 na konferenci na téma:

„Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti – aktuální stav a výhled do budoucna“

Datum konání: 7.10.2021 od 10:00 hodin (prezence od 9:00 hodin)

Místo konání:   Výstaviště Brno, sál Morava

Anotace:          Součástí programového prohlášení současné vlády byla regulace a zpřísnění oboru soukromých bezpečnostních služeb formou samostatného zákona, po vzoru většiny zemí EU. Návrh zákona se dostal do parlamentu, ale během devíti let prodělal řadu změn, přičemž zejména ty poslední lze označit za profesně problematické. Návrh zákona se aktuálně, i díky omezení legislativního procesu pandemií, nachází ve skupině návrhů, které již projednány nade vší pochybnost nebudou. Potřeba inovace podmínek na trhu soukromých bezpečnostních služeb však trvá a ČKBS nadále prosazuje legislativní úpravu, ale takovou, která bude pro poskytovatele, pro odběratele, zaměstnance i stát přínosná. ČKBS vždy prosazovala a prosazuje otevřenou tržní diskuzi a návrh, který by podpořil růst trhu co do kvality, stability, spolehlivosti, odpovědnosti, využitelnosti a velikosti. 

Setkání odborníků a zájemců o tuto problematiku v rámci doprovodného programu veletrhu ISET-IDET-PYROS je příležitostí pro výměnu a prezentaci názorů k uvedenému tématu a věříme, že může přispět k nalezení společné cesty při prosazování zájmů oblasti soukromých bezpečnostních služeb. 

Program:    Úvodní slovo  

                        Mgr. Vladimír Rambousek, prezident ČKBS z.s.

                        Výsledky srovnání právních úprav v zemích EU

                        Mgr. Jaroslav Rataj, Samostatné oddělení soukromých bezpečnostních služeb MV  ČR

                        Informace o legislativě v SR 

                        Ing. Imrich Vaváček, prezident Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti

                        Plán legislativní úpravy MV ČR

                        Mgr. Jaroslav Rataj, Samostatné oddělení soukromých bezpečnostních služeb MV ČR

                        Základní teze zákona očima ČKBS z.s.

                        PhDr. Mgr. Michal Bavšenkov, viceprezident ČKBS z.s.

                        Jak to vidí další profesní organizace

                        Stanoviska představí zástupci oborových asociací:

            ASIS International – Česká republika

            Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR, z.s.

            Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.

            Cech elektronické požární signalizace ČR

            Cech mechanických zámkových systémů ČR

            Česká asociace bezpečnostních manažerů

            Komora podniků komerční bezpečnosti Brněnského regionu z.s.

            Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

            Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených

            Security Club

                       Přestávka          

                       Panelová diskuse se zástupci MV ČR a profesních organizací

Plánovaný konec: 13:30 h

Seminář je pro přihlášené účastníky zcela ZDARMA a účastníci obdrží po registraci současně volnou vstupenku na souběžné veletrhy ISET-IDET-PYROS 2021. Více informací na www.bvv.cz

Kontaktní údaje:

Český klub bezpečnostních služeb z.s.

Křovinovo náměstí 109/11

193 00  Praha 9

Tel. 773 551 077, tajemnik@ckbs.cz

On-line přihláška

Přihlašuji se tímto na konferenci na téma:  „Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti – aktuální stav a výhled do budoucna“ pořádaný dne 7.10.2021 od 10:00 na Výstavišti v Brně

Jméno a příjmení *
Společnost
E-mail *
Telefon
 
Posted in Aktuality.