Kulatý stůl 2020 ZBČ

KULATÝ STŮL 2020

Kulatý stůl 2020 se uskutečnil dne 27.2.2020 a hlavním tématem byl Zákon o soukromých bezpečnostních činnostech, jeho vliv na kvalitu poskytovaných služeb a spolupráci státu se soukromým sektorem v bezpečnostních oblastech při ochraně měkkých cílů a spolupráce při řešení ochrany veřejných prostranství, objektů veřejné správy, ochrana kulturních, společenských a sportovních akcí.

Kulatý stůl znamenal posun v jednání, byla domluvena možnost prezentace návrhu zákona v PSP ČR i možnost využití pozměňovacích návrhů a tím doplnění a úprav stávající podoby předkládaného zákona. Akce se zúčastnili zástupci MV ČR, MPO ČR, Parlamentu ČR, vzdělávacích institucí a zástupci ČKBS, ČKDS a AGA. Z jednání vzešla nutnost vypracování pozměňovacích návrhů, schůzka s MV ČR, tedy věříme, že celkově se touto akcí obor komerční bezpečnosti přiblížil k lepší budoucnosti a zkvalitnění podnikání v tomto oboru.

Posted in Aktuality.