Členem ČKBS se může stát fyzická nebo právnická osoba podnikající v oboru:

1) Ostraha majetku a osob
2) Detektivní služby
3) Technické služby pro ochranu majetku a osob
4) Bezpečnostní školení a poradenství
5) Prodej materiálu pro bezpečnostní služby

Každý člen musí souhlasit se Stanovami a Programem Českého klubu bezpečnostních služeb z.s. a zavazuje se dodržovat Etický kodex. Následná přihláška bude projednána a schválena prezídiem.

POPLATKY:

od 1.1.2020 jsou členské příspěvky pouhých 375,- měsíčně!

Právnická osoba 375,- Kč
Fyzická osoba 375,- Kč

Přihlášku do klubu naleznete zde: