Podmínky členství a poplatky

Členem ČKBS se může stát fyzická nebo právnická osoba podnikající v oboru:

1) Ostraha majetku a osob
2) Detektivní služby
3) Technické služby pro ochranu majetku a osob
4) Bezpečnostní školení a poradenství
5) Prodej materiálu pro bezpečnostní služby

Každý člen musí souhlasit se Stanovami a Programem Českého klubu bezpečnostních služeb, o.s. a zavazuje se dodržovat Etický kodex. Následná přihláška bude projednána a schválena prezídiem. Noví členové budou přijati Valnou hromadou.

POPLATKY:

od 1.1.2010 jsme zredukovali členské příspěvky na pouhých 250,- měsíčně!

Právnická osoba 250,- Kč
Fyzická osoba 250,- Kč

Kontakt

Český klub bezpečnostních služeb z.s.
Křovinovo náměstí  109/11
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

www.ckbs.cz
tajemnik@ckbs.cz

tel: 773 551 077
fax: 281 866 078