1. PRESTIŽNÍ CERTIFIKÁT A ZNÁMÉ LOGO

Dokládá již více než čtvrt století etickou, profesní, odbornou a právní způsobilost při výběrových řízeních, v nabídkách i ostatních firemních materiálech.

2. INFORMAĆNÍ SERVIS A PORADENSTVÍ

S námi se dozvíte více a jste ve své profesi vždy napřed. ČKBS je navíc jediným spolkem autorizovaným celou Hospodářskou komorou ČR pro oblast ostrahy. Propagujeme fér ceny!

3. ODBORNÉ KURZY, SEMINÁŘE A KONFERENCE, PROGRAMY

Kromě zajištění zkoušek profesní způsobilosti, realizuje řadu odborných kurzů a školení, z nichž velká část je pro členy zdarma. Část programů se realizuje ve spolupráci s vysokými školami

4. AUTOMATICKÉ ČLENSTVÍ V HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČR 

Členstvím v ČKBS získáváte zároveň členství v Hospodářské komoře ČR a přístup k jejím benefitům. ČKBS je aktivním členem bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR a má zástupce i v bezpečností sekci Hospodářské komory hl. m. Prahy.

5. SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍ SPRÁVOU

Máme své zástupce v poradních sborech i komisích (Poradní sbor ministra vnitra pro situační prevenci, Poradní sbor ministra vnitra pro divácké násilí, Asociace krajů ČR pro bezpečnost, v rámci IZS ČR přímá spolupráce se všemi bezpečnostními sbory a ozbrojenými silami ČR a v oblasti legislativy i s vybranými poslanci a senátory Parlamentu ČR), navazujeme širokou spolupráci s odborníky v bezpečnostní oblasti. V našem spojení reprezentujeme významnou tržní sílu a profesně vážený názor.

6. PŘIPOMÍNKOVÁNÍ LEGISLATIVY

Příkladem je, že naši členové prostřednictvím bezpečnostní sekce i mimo ni, se stali nejvýznamnějšími připomínkovateli návrhu zákona o SBS ze strany nestátních organizací.

7. FINANČNÍ VÝHODY A SLEVY

Kromě nízkonákladového členství, nabízíme řadu slev u našich partnerů, dodavatelů či na akcích pořádaných pod klubovou záštitou.

8. NETWORKING

Setkáváme se, spolupracujeme, sdílíme i pomáháme navazovat kontakty napříč celým spektrem bezpečnostního průmyslu, mezi profesními partnery i zákazníky.

9. PROPAGACE

Na mezinárodních i tuzemských výstavách, veletrzích, seminářích, na webových stránkách či na sociálních sítích

10. PARTNERSTVÍ

Našimi kolektivními členy, partnery pro spolupráci jsou i prestižní mezinárodní asociace facility managementu IFMA a renomovaná technologická  Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. (AGA).