Smuteční oznámení

S politováním Vás tímto informujeme o úmrtí našeho čestného člena Ing. Václava Kubáta, CSc., který dne 21.9.2020 podlehl ve věku 77 let dlouhé a těžké nemoci.

Ing. Kubát tvořil společně s Ing. Jiřím Smělým AMBO sdružení, které vzniklo v roce 1990 jako sdružení fyzických osob. Od roku 1991 vydávalo dvojice katalogů Katalog firem a institucí a Katalog produktů v pravidelném cyklu jaro-podzim.

AMBO sdružení uspořádalo za dobu svého působení více než 200 setkání, konferencí, seminářů, školení a kulatých stolů odborníků z vývojových, projekčních, výrobních, montážních, obchodních a servisních firem na jedné straně a s širokým spektrem odběratelů, Policie ČR a SR, pojišťovnami, odbornými školami a orgány veřejné správy na straně druhé. Na pořádání některých z nich úzce spolupracovalo i s ČKBS.

Za dobu jejich působení v oboru ochrany osob a majetku se jejich akcí zúčastnilo více než 30 000 účastníků širokého odborného a profesního spektra z tuzemska i zahraničí, katalogy prošlo více než 2 800 firem a tisíce výrobků v široké škále od mechanických, EZS, EPS, ACS, CCTV a dalších speciálních produktů a zařízení až po výrobky usnadňující život seniorům a handicapovaným osobám.

AMBO sdružení bylo spoluzakladatelem prvního profesního spolku zabezpečovacích firem Grémium Alarm a jednou se zakládajících firem Cechu zřizovatelů bezpečnostních systémů. Oba spolky se v roce 1996 spojili do Asociace technický bezpečnostních služeb Grémium Alarm, jejíž byli po celou dobu aktivními členy.

Ing. Václav Kubát, CSc. a Ing. Jiří  Smělý byli od roku 2017 čestnými členy ČKBS. Čestné členství jim bylo uděleno na členské schůzi dne 3.11.2017 a v minulém roce byli ČKBS nominováni na udělení Merkurových medailí za celoživotní přínos bezpečnostnímu oboru, které každoročně uděluje Hospodářská komora ČR osobnostem, které pomáhají šířit její dobré jméno a zvyšují prestiž podnikání nebo řemesel v České republice i v zahraničí.

S úctou vzpomínáme!

zdroj: HK ČR
zdroj: HK ČR
Posted in Aktuality.