XXIX. ČLENSKÁ SCHŮZE ČKBS – 30.11.2022 – v hlavním sále CHVALSKÉHO ZÁMKU

  1. členská schůze členů našeho profesního sdružení se uskutečnila 30.11.2022 v hlavním sále CHVALSKÉHO ZÁMKU

Členská schůze schválila mj. Zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření  za rok 2022 i Plán činnosti na rok 2023. Všem děkujeme za účast, pozitivní reakce na aktivity klubu, aktivní vstupy do diskuse, hostům poděkování za podporu .

Samostatné velké díky patří všem, kteří nezištně klubu po celý rok věnovali svůj čas, energii a potenciál.

Posted in Aktuality.