Setkání SBS

Více »

Informační brožura informující čtenáře o výhodách elektronického zabezpečení nemovitosti a připojení na DPPC/PCO. Více »

 

ČKBS tentokrát v Brně

Dne 6.6.2019 se uskutečnilo již 5. letošní setkání se zástupci firem komerční bezpečnosti na téma „Spolu za lepší podmínky podnikání bezpečnostních služeb“. Setkání proběhlo tentokrát v Brně v příjemných prostorách hotelu Holiday Inn. Celé setkání se neslo v přátelské atmosféře

Naši členové

Kompletní seznam členů našeho klubu…

Společné setkání_Ostrava

Společné setkání zástupců bezpečnostních firem se konalo dne 30.5.2019, tentokrát v Ostravě. Jeho cílem bylo seznámení s aktuálním stavem na trhu bezpečnostních služeb, zejména pak s vývojem legislativy ve vztahu k bezpečnostním službám. Setkání navštívil i plk. doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D.

Sněm Hospodářské komory ČR + Merkurovy medaile

Dne 23.5.2019 se konal již  XXXI.  Sněm Hospodářské komory ČR, jehož se zúčastnili i zástupci ČKBS. V předvečer sněmu proběhl slavnostní společenský večer spojený s předáním ocenění Mercurovy medaile, na které ČKBS nominoval čestné členy klubu Ing. Václava Kubáta a

Spolu za lepší podmínky podnikání BS

Dne 21.3.2019 se v návaznosti na úspěšná setkání zástupců firem komerční bezpečnosti v Praze uskutečnilo obdobné setkání v Olomouci. Jeho cílem bylo seznámení s aktuálním stavem na trhu bezpečnostních služeb, s vývojem legislativy ve vztahu k bezpečnostním službám nebo seznámení

Společná setkání zástupců firem komerční bezpečnosti

V únoru letošního roku se uskutečnila společná setkání zástupců firem komerční bezpečnosti, jejichž obsahem byly zajímavé přednáška na témata související s aktuální situací na trhu soukromých bezpečnostních služeb, aktuálním vývojem legislativy v oboru, zabezpečovacími systémy a dalšími aktuálními tématy. Setkání