Zkoušky a kurzy

Profesní kvalifikace STRÁŽNÝ, kód 68-008-E

 ZKOUŠKY STRÁŽNÝ

Podle současné právní úpravy musí všichni pracovníci v oboru „ostraha majetku a osob“ zařazení do výkonu služby a držitelé koncesních listin splňovat požadavky odborné způsobilosti.
Pro většinu pracovníků to znamená vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro PK Strážný.
Termín pro splnění požadavků na odbornou způsobilost byl do 31. 7. 2012.

Profesní kvalifikace DETEKTIV KONCIPIENT, kód 68-009-M

ZKOUŠKY DETEKTIV

S platností od května 2014  pro zkoušku odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci „Detektiv koncipient“ není vyžadováno doložení zdravotní způsobilosti a ukončené středoškolské vzdělání (maturita). Pro zkoušku tedy platí, že žadatelem o konání zkoušky (dále jen „uchazeč“) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má ukončené základní vzdělání. Úplné znění platného standardu naleznete na stránkách NSK http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-314-Detektiv_koncipient/hodnotici-standard

Před účastí na zkoušce „PK Strážný“ nebo „Detektiv koncipient“ je nutné:

1.  Zaslat přihlášku elektronicky na adresu tajemnik@ckbs.cz nebo poštou na adresu sídla klubu ČKBS z.s., Křovinovo nám. 109/11, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
2.  Zaplatit úhradu (fakturu) za zkoušku minimálně 2 dny před termínem konání zkoušek
3.  Dostavit se dle pokynů na pozvánce k vykonání zkoušky
4.  Pro úspěšné vykonání zkoušky je vhodné provést samostudium – objednat si studijní materiály nebo si objednat dopolední školení (kurz) 

ČKBS Vám následně zašle pozvánku na zkoušku (cca týden před zkouškou).

Přihláška ke zkoušce  (individuální a skupinová zde)

  • Cena zkoušky od 900 Kč bez DPH (21%)

Kurz ke zkoušce – příprava

Přípravné školení je poskytováno v rozsahu 4 vyučovacích hodin (je prováděno v jednom dni). Absolvent získá znalosti potřebné k úspěšnému zvládnutí písemné a ústní části zkoušky odborné způsobilosti pro PK “strážný”. Školení je zakončeno ověřením znalostí formou náhodně sestavené verze písemného testu. Dosavadní praxe ukazuje, že absolventi přípravného školení zvládají zkoušku odborné způsobilosti s lepšími výsledky než ostatní uchazeči. V případě většího počtu uchazečů lze vzdělávací program upravit na míru, podle přání.

Přihláška ke kurzu (doporučovaná)    (individuální a skupinová zde)

Placená:

  • Cena kurzu 900,-Kč bez DPH (21%) – 4 hod. přípravného kurzu  před zkouškou 
  • Cena učebnice – přípravná ke zkoušce PK strážný 150,-Kč bez DPH (21%)

Samostatná: 

  • Otázky k písemné části zkoušky odborné způsobilosti strážný a typové situace pro ústní část zkoušky odborné způsobilosti strážný ( více zde…)

Přihlášku ke zkoušce a kurzu pošlete na : e-mail: tajemnik@ckbs.cz nebo poštou na adresu sídla klubu ČKBS

kontakt: e-mail: tajemnik@ckbs.cz,  tel.  773 551 077

Místo konání „ZKOUŠKY A KURZU STRÁŽNÝ“

1. Po dohodě je možné zajistit přípravu a zkoušku v jakémkoliv místě, např. u zákazníka.

2. ČKBS stanoví řádné terminy zkoušek pro profesní kvalifikace STRÁŽNÝ, kód 68-008-E v každém kraji České republiky.