Zkoušky a kurzy

Profesní kvalifikace STRÁŽNÝ, kód 68-008-E

 ZKOUŠKY STRÁŽNÝ

Podle současné právní úpravy musí všichni pracovníci v oboru „ostraha majetku a osob“ zařazení do výkonu služby a držitelé koncesních listin splňovat požadavky odborné způsobilosti.
Pro většinu pracovníků to znamená vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro PK Strážný.
Termín pro splnění požadavků na odbornou způsobilost byl do 31. 7. 2012.

Profesní kvalifikace DETEKTIV KONCIPIENT, kód 68-009-M

ZKOUŠKY DETEKTIV

S platností od května 2014  pro zkoušku odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci „Detektiv koncipient“ není vyžadováno doložení zdravotní způsobilosti a ukončené středoškolské vzdělání (maturita). Pro zkoušku tedy platí, že žadatelem o konání zkoušky (dále jen „uchazeč“) může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má ukončené základní vzdělání. Úplné znění platného standardu naleznete na stránkách NSK http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-314-Detektiv_koncipient/hodnotici-standard

Před účastí na zkoušce je nutné:

1.  Zaslat přihlášku elektronicky na adresu tajemnik@ckbs.cz nebo poštou na adresu sídla klubu ČKBS, ul.Křovinovo nám. 109/11, 193 00 Praha 9.
2.  řádně a včas zaplatit úhradu za zkoušku
3.  dostavit se dle pokynů na pozvánce k vykonání zkoušky
4.  pro úspěšné vykonání zkoušky je vhodné provést samostudium dané oblasti

ČKBS Vám následně zašle pozvánku na zkoušku (cca týden před zkouškou).

Přihlášky pro jednotlivce i skupiny naleznete zde:

Přihláška ke zkoušce  (individuální a skupinová zde)

  • Cena zkoušky od 800 Kč bez DPH (21%)

Kurz ke zkoušce

Přípravné školení je poskytováno v rozsahu 4 vyučovacích hodin (je prováděno v jednom dni). Absolvent získá znalosti potřebné k úspěšnému zvládnutí písemné a ústní části zkoušky odborné způsobilosti pro PK “strážný”. Školení je zakončeno ověřením znalostí formou náhodně sestavené verze písemného testu. Dosavadní praxe ukazuje, že absolventi přípravného školení zvládají zkoušku odborné způsobilosti s lepšími výsledky než ostatní uchazeči. V případě většího počtu uchazečů lze vzdělávací program upravit na míru, podle přání.

Přihláška ke kurzu (doporučovaná)    (individuální a skupinová zde)

Placená:

  • Cena kurzu 600,-Kč bez DPH (21%) – 4 hod. přípravného kurzu  před zkouškou 
  • Cena učebnice – přípravná ke zkoušce PK strážný 100,-Kč bez DPH (21%)

Samostatná: 

  • Otázky k písemné části zkoušky odborné způsobilosti strážný a typové situace pro ústní část zkoušky odborné způsobilosti strážný ( více zde…)

Přihlášku ke zkoušce a kurzu pošlete na : e-mail: tajemnik@ckbs.cz nebo poštou na adresu sídla klubu ČKBS

kontakt: e-mail: tajemnik@ckbs.cz,  tel.  773 551 077

Místo konání „ZKOUŠKY A KURZU STRÁŽNÝ“

1. Po dohodě je možné zajistit přípravu a zkoušku v jakémkoliv místě, např. u zákazníka.

2. ČKBS stanoví řádné terminy zkoušek pro profesní kvalifikace STRÁŽNÝ, kód 68-008-E v každém kraji České republiky.