Pozvánka na seminář „Co vše ve firmách změní novela zákoníku práce“

V souvislosti se schválením novely zákoníku práce, která z části nabyla účinnosti k 1. říjnu 2023 a část bude účinná od 1. ledna 2024 jsme na toto téma připravili na

  1. listopadu 2023 od 14:00 hodin SEMINÁŘ,

který se uskuteční v prostorách Hospodářské komory ČR, Palác Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1, sál Praha.

Novela zákoníku práce představuje největší zásah do pracovního práva za posledních 30 let a ve velkém mění mj. pravidla pro práci na dohodu, přičemž tato forma pracovněprávního vztahu je pro obor komerční bezpečnosti velmi důležitá.

V příloze Vám odesíláme program semináře a přihlášku. Věříme, že téma bude pro Vás zajímavé a těšíme se s Vámi na viděnou.

Závazná přihláška seminář Novela ZP_112023

Pozvánka_seminář Novela ZP_112023

Posted in Aktuality.