Prezident:

Mgr. Vladimír Rambousek
e-mail: rambousek@ckbs.cz

1.Viceprezident:

Miroslava Pohanková
e-mail: pohankova@ckbs.cz

Viceprezidenti:

PhDr. Michal Bavšenkov
e-mail: michal@bavsenkov.eu

Doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.
e-mail: martin.hrinko@ckbs.cz

Mgr. et Bc. Kamila Muziková Vávrová LL.M.
e-mail: kamila.muzikova@inpos.cz

Členové prezidia:

Ing. Jiří Král
e-mail: kral.j@a-royal.cz

Vladimír Lakomý
e-mail: vladimir@profesionalnidetektiv.cz

Michal Matoušek, MBA
e-mail: matousek@ckbs.cz

Ing. Libor Schwarz
e-mail: schwarz@ckbs.cz

Kontrolní  komise:

Bc. Roman Zabavský

Miroslav Šamko

Zdeněk Kučera

Rozhodčí komise:

Jiřina Trmalová

Petr Kotas

JUDr.František Brabec