Česká bezpečnost se prezentovala na Blízkém východě

Český klub bezpečnostních služeb z.s. ve spolupráci s Asociací Grémium Alarm a za skvělé podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, již tradičně zorganizovali velmi úspěšnou prezentaci českých firem převážně bezpečnostního zaměření v rámci národní expozice na XIII. ročníku největšího bezpečnostního veletrhu Intersec 2022, na výstavišti World Trade Center v Dubaji. Po čtvrté se tak mohly české security firmy, za finančního přispění MPO, velmi úspěšně prezentovat a představit své technologie, systémy a služby širokému okruhu návštěvníků z celého světa. Velmi rádi zahrneme do týmu v příštích letech i další naše členské firmy. Jistě je více takových, které také mají i ve světě co nabídnout.

 

 

Rozhovor s viceprezidentem docentem Martinem Hrinkem

V časopise Review vyšel článek na téma spojení bezpečnosti s akademickou oblastí.

 

Zemřel Petr Sehnal

Dne 11.01.2022 zemřel kolega, profesionál a přítel s velkým srdcem Petr Sehnal. Člověk mnoha funkcí a nadání, který měl velký dar spojovat lidi napříč společenským i profesním spektrem.
Čest jeho památce.

XXVII. ČLENSKÁ SCHŮZE ČKBS – 11.11.2021 – ZÁMEK ŠTIŘÍN

27. členská schůze členů našeho profesního sdružení se uskutečnila 11.11.2021 v krásných prostorách Zámku Štiřín.

Členská schůze schválila mj. Zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření  za rok 2021 i Plán činnosti na rok 2022. Vedle delegátů se schůze zúčastnila také řada významných hostů. Všem děkujeme za účast, pozitivní reakce na aktivity klubu, aktivní vstupy do diskuse, hostům poděkování za podporu i příslib spolupráce.

Samostatné velké díky patří všem, kteří nezištně klubu po celý rok věnovali svůj čas, energii a potenciál.

Manažerem roku byl oceněn náš člen – GRATULUJEME!

Manažerem roku České manažerské asociace, která již 28 let vyhledává a oceňuje nejlepší manažerské osobnosti, podnikatele a lídry v České republice, se stal v kategorii Zahraniční manažer –

Úspěšný podnikatel a filantrop, který podporuje charitu, kulturu a vlastenecké aktivity. Dlouholetý partner Muzea TGM a předseda klubu Společnosti Generála M. R. Štefánika v Praze. Je majitelem a ředitelem soukromé vysoké školy EUROPEAN INSTITUTE OF BUSINESS AND PUBLIC EDUCATION. Je také poslancem zastupitelstva města Košice. Mimo svou vzdělávací činnost podniká v oblastech realit a bezpečnosti. Vlastní 9 společností v České republice, na Slovensku a v Srbsku. V brzké době plánuje rozšířit své podnikání do států jižní a východní Evropy.

Více informací na https://www.european-institute.cz/manazer-roku-19-10-2021-zofin/

Oslava 102. výročí vyhlášení samostatného Československa

Rádi jsme se stali již tradičním partnerem oslav, které organizoval spolek ČSR – ČESKOSLOVENSKÉ RENOMÉ A EUROPEAN INSTITUTE Prague i v letošním roce ve spolupráci s dalšími partnery: Muzeem TGM a Společností M.R. Štefánika a pod záštitou prezidenta ČR, premiéra ČR, velvyslance SR v ČR, velvyslance ČR v SR, prezidenta Hospodářské komory ČR a předsedou Úradu pre Slovakov žijúcich v zahraničí, a uspořádal tradiční PIETU ke 102. výročí založení samostatné Československé republiky.

Více informací na https://www.european-institute.cz/102-vyroci-zalozeni-samostatne-ceskoslovenske-republiky/