Seminář k novinkám v pracovním právu

Dne 16. května 2024 se v prostorách pražského Florentina uskutečnil seminář  na téma  Novela Zákoníku práce, Zákona o zaměstnanosti a další novinky v pracovním právu aneb pracovně – právní peklo pokračuje, kde se účastníci seznámili se zákonnými novinkami v oblasti pracovně právních vztahů a získali informace, jak se s nimi co nejlépe vypořádat v praxi.

Děkujeme tímto Mgr. Zapletalovi za jeho poutavý výklad a rovněž účastníkům semináře a budeme se těšit někdy příště na viděnou.

Seminář k novinkám v pracovním právu

V návaznosti na schválení novely Zákoníku práce a Zákona o zaměstnanosti, bychom rádi navázali na náš úspěšný seminář z loňského podzimu na toto téma a připravili jsme pro Vás pokračování, a to

16. května 2024 od 11:00 hodin SEMINÁŘ na téma

Novela Zákoníku práce, Zákona o zaměstnanosti a další novinky v pracovním právu

aneb pracovně – právní peklo pokračuje

který se uskuteční v prostorách Hospodářské komory ČR, Palác Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1, sál Praha.

Novela zákoníku práce představuje obrovský zásah do pracovního práva a ve velkém mění mj. pravidla pro práci na dohodu, přičemž tato forma pracovněprávního vztahu je pro obor komerční bezpečnosti velmi důležitá.

Na semináři se dozvíte, jak se tato novela i další zákonné novinky promítly do pracovně právních vztahů nejen v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a co nás čeká dál. Navazujeme na nové poznatky a reflexe z praxe.

Seminář bude zaměřen přímo na prostředí security/facility oboru, tedy nečekejte žádné všeobecné informace ale konkrétní rady a tipy, jak se se změnami v praxi co nejlépe vypořádat.

Program semináře a přihlášku najdete v příloze.

Věříme, že téma bude pro Vás zajímavé a těšíme se s Vámi na viděnou.

Pozvánka

Závazná přihláška

XVII. Valná hromada AGA – 19.3.2024 v Brně

V pořadí již sedmnáctá řádná valná hromada členů našeho kolektivního člena Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s. se uskutečnila dne 19. 3. 2024, na Brněnském výstaviště v budově kongresák.space v kongresovém sále Petrov

Za ČKBS se zúčastnil prezident klubu Mgr. Vladimír Rambousek.

Po valné hromadě následoval seminář s tématy Cyber Security a AI funkcí v rámci kamerových systému, které patří mezi velký trend v oblasti komerční bezpečnosti.

Příjemným bylo i večerní neformální setkání „Na pivu“, kde se sešlo okolo 30 osob spřátelených s AGA a zástupců členských firem.

 

 

 

XXX. ČLENSKÁ SCHŮZE – 09.11.2023 v sídle Hospodářské komory ČR, palác Florentinum.

30. členská schůze členů našeho profesního sdružení se uskutečnila 09.11.2023

v sídle Hospodářské komory ČR, palác Florentinum,

Na Florenci 2116/15, Praha 1 (sál Praha)

Dne 9.11.2023 se v sídle Hospodářské komory ČR konala XXX. Členská schůze ČKBS, na které se projednávali jednotlivé body programu a rozvinula diskuze ohledně oboru bezpečnostních služeb. Schůze se zúčastnili zastupitelé našich členských firem a rovněž i prezident našeho kolektivního člena AGA. Členská schůze schválila mj. Zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření  za rok 2023 i Plán činnosti na rok 2024. Všem děkujeme za účast, pozitivní reakce na aktivity klubu, aktivní vstupy do diskuse, hostům poděkování za podporu .

 

 

Pozvánka na seminář „Co vše ve firmách změní novela zákoníku práce“

V souvislosti se schválením novely zákoníku práce, která z části nabyla účinnosti k 1. říjnu 2023 a část bude účinná od 1. ledna 2024 jsme na toto téma připravili na

  1. listopadu 2023 od 14:00 hodin SEMINÁŘ,

který se uskuteční v prostorách Hospodářské komory ČR, Palác Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1, sál Praha.

Novela zákoníku práce představuje největší zásah do pracovního práva za posledních 30 let a ve velkém mění mj. pravidla pro práci na dohodu, přičemž tato forma pracovněprávního vztahu je pro obor komerční bezpečnosti velmi důležitá.

V příloze Vám odesíláme program semináře a přihlášku. Věříme, že téma bude pro Vás zajímavé a těšíme se s Vámi na viděnou.

Závazná přihláška seminář Novela ZP_112023

Pozvánka_seminář Novela ZP_112023

Pozvánka na XXX. členskou schůzi ČKBS

Informace o termínu konání a návrh programu XXX. členské schůze ČKBS z.s.

Vážení členové a partneři ČKBS,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že XXX. členská schůze Českého klubu bezpečnostních služeb z.s. se bude konat ve čtvrtek 09.11.2022

v sídle Hospodářské komory ČR, palác Florentinum,

Na Florenci 2116/15, Praha 1 (sál Praha)

V příloze naleznete návrh programu členské schůze, který se i letos budeme snažit obohatit o příspěvky zajímavých hostů o aktualitách v našem oboru, jen je tentokrát vetkneme co nejpraktičtěji mezi jednotlivé body programu členské schůze, tedy bez rozdělení na pracovní a přednáškovou část schůze, jak bylo v minulosti zvykem.

Pozvánka_program

NOVÝ PROJEKT NAŠE ČLENY SPOJUJE

Na konci července byl do ostrého provozu spuštěn projekt ČKBS Connect, který má za cíl propojovat členy ČKBS, kteří poskytují služby zásahových jednotek pro zajištění výjezdů pro pulty centralizované ochrany (dohledová centra)  Účastníci projektu snadno v aplikaci vyhledají vhodné partnery pro spolupráci.

Pravidla účasti v projektu naleznete zde, pro přihlášení do projektu použijte tento odkaz.

OCENĚNÍ DVOU OSOBNOSTÍ ČKBS Copy

V předvečer 35. sněmu HK ČR dne 30. května 2023, získaly jako výraz uznání za aktivní podporu podnikání dvě osobnosti našeho profesního sdružení:

Zlatou Merkurovu medaili převzal pan Mgr. Vladimír Rambousek, prezident ČKBS, za mimořádné zásluhy o rozvoj podnikání v oboru soukromých bezpečnostních služeb z rukou Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., prezidenta Hospodářské komory ČR.

Stříbrnou Merkurovu medaili  získal pan Mgr. Vlastimil Král, člen ČKBS, za dlouholetou aktivní snahu o zlepšování kultury a kvality podnikání v oboru bezpečnostních služeb. Ocenění převzal jeho syn, Ing. Jiří Král z rukou Ing. Tomáše Prouzy MBA, viceprezidenta Hospodářské komory ČR.