Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Dne 3. května 2022 podepsal doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M. viceprezident ČKBS smlouvu s významnou vědeckou institucí v oblasti bezpečnosti, kterou je FBI VŠB-TUO v čele s panem děkanem doc. Ing. Jiřím Pokorným, Ph.D., MPA.

Děkujeme pane děkane a těšíme se na přínosnou spolupráci.

Posted in Aktuality.