Příprava v reakci na aktuální situaci – nákaza COVID 19

Vážení členové a příznivci ČKBS,

domníváme se, že veřejných informací o nové pandemii je dostatek, nicméně naše odvětví je specifické a proto si dovolujeme níže uvést několik dalších informací a dále rekapitulovat několik zásad  a doporučení.

Informovanost obecná: https://koronavirus.mzcr.cz/

Informovanost profesní: http://ckbs.cz/        email: tajemnik@ckbs.cz

ČKBS jako autorizované společenstvo  zpracovalo informaci a cestou Hospodářské komory ČR se pokouší soukromé bezpečností služby dostat na seznam činností vyjmutých z  budoucích restrikcí s ohledem na působnost v bezpečnosti a v režimu 24/7 (je zřízen štáb na MPO s účastí  HK ČR).

ČKBS zároveň vyzývá ostatní spolky, včetně spolku začleněných ve Svazu průmyslu a dopravy k jednotnému postupu v předmětné záležitosti.

ČKBS bude i nadále poskytovat rady našim členům související s mimořádnou situací (individuálně i kolektivně), zároveň bude informace od členů shromažďovat a předávat je dále k zprocesování (např. i informace týkající se ochrany zaměstnanců, sdílení informací, sdílení provozních sil, informace s vyčíslenými ekonomickými dopady na společnosti apod.). Již dnes vzniká speciální úvěrový rámec „COVID“  https://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/FAQ_covid-FINAL.pdf

Zároveň připomínáme, že s ohledem na výjimky ministryně financí, podnikatelé budou moci odložit placení zejména nejvíce zatěžujících daní z příjmů a DPH, naopak ti, pro které daňová přiznání znamenají vratky, budou mít možnost využít standardních termínů (detail viz.  https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-prodlouzi-termin-pr-37832)

ČKBS vyzve hl. město Prahu a Středočeský, Liberecký a Jihočeský kraj k možnosti připojit své zástupce do jednání o vznikající krizi.

ČKBS předkládá a bude předkládat svým členům doplňující informace k současné pandemii (poslední  byla 3.3. 2020).

ČKBS doporučuje všem svým členům nepodcenit osvětu mezi zaměstnanci a vytvořit systém, kdy maximálně omezí fyzický kontakt mezi nimi, kdy např. vedení společnosti rozdělí do několika skupin a omezí či eliminuje vzájemný fyzický kontakt těchto osob, je třeba počítat i s případnou karanténou  u zaměstnanců či klientů. Extrémně rizikovými pracovišti se mohou stát recepce či vrátnice s vyšší koncentrací zahraničních klientů. Pokud je to možné nahraďte „vícemužné“ pozice „jednomužnými“ (např. u operačního centra). Doporučujeme zaměstnance vybavit potvrzením o místě jejich pracovního výkonu, poučit je o zvýšených nárocích na hygienu, vybavit dezinfekčními prostředky pracoviště (pokud je to možné vybavit místa s vyššími riziky dalšími prostředky osobní ochrany). Tam kde to klient umožní, je na recepcích možné využívat v souladu s GDPR dotazník týkající se potenciální nákazy.

Zároveň bychom se s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s nákazou COVID-19 na Vás rádi obrátili s dotazem, zda v případě, že by u Vás došlo ke ztrátě zakázek na ostrahu, si přejete nabídnout uvolněné kapacity ostatním členům klubu. Může se jednat jak o pracovníky ostrahy, tak i pracovníky managementu.

ČKBS navrhuje našimi členy monitorovat přesně definované hospodářské ztráty k pozdějšímu jednání s Vládou ČR o případných kompenzacích a vyzývá členy, aby evidovali náklady a ztráty (pokud možno dokladově) v souvislosti s nastalou situací a připravili si seznam RZ zásahových vozidel pro případ, že by došlo k dalšímu omezení pohybu osob.

ČKBS upozorňuje, že v případech, kdy společnost využívá pracovníky z jiných zemí, zatím stále platí omezení příjezdu do ČR, což může vyvolat problémy tam, kde využíváte turnusy zaměstnanců měnící se po třech měsících (staří musí odjet, noví ale nepřijedou) – i  zde se již ale jedná o výjimkách.

ČKBS doporučuje sledovat dodržování karantén u zaměstnanců, pokud se vrátili z rizikových oblastí či projevují znaky nákazy (už neplatí jen původní označovaná centra jako je Itálie, Irán, Čína, Jižní Korea..).

Čelíme složité a pro mnohé společnosti obtížně řešitelné situaci, nicméně věříme, že jako v povaze bezpečnostní organizace ji dokážeme společnou cestou zvládnout lépe než ostatní.

S přáním pevného zdraví,

tým ČKBS

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 lze nalézt i na stránkách Hospodářské komory ČR na https://www.komora.cz/koronavirus/. Doporučujeme rovněž sledovat facebookové stránky Hospodářské komory a Právního elektronického systému.

HK ČR spustila nový systém na zodpovídání dotazů podnikatelů. V souvislosti se spuštěním tohoto nového systému zodpovídání na dotazy podnikatelů, Vás žádáme o zasílání dotazů z Vašeho regionu/oboru, které nemůžete odpovědět sami, prostřednictvím webového formuláře zde.

Posted in Aktuality.